Kancelaria Radcy Prawnego - Marta Pryczyńska

O mnie


MARTA PRYCZYŃSKA

Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, mediator, wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze (UJ).

Od 2009 r. na rynku prawniczym. Współpracuje z kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi,  świadczy usługi na rzecz spółek prawa handlowego z siedzibą na terenie Krakowa. Reprezentuje klientów Kancelarii przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie usług świadczonych przez Kancelarię. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych i windykacji należności. Autorka i współautorka publikacji dotyczących problematyki prawa imigracyjnego. W ramach dotychczasowej działalności zawodowej prowadziła szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz brała czynny udział w pracach dotyczących opiniowania aktów prawnych z zakresu prawa imigracyjnego, a także w konferencjach dotyczących dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Uczestnik szkoleń prowadzonych w ramach współpracy z OBWE.