Wynagrodzenie


Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od wielu czynników, m. in. od poziomu skomplikowania zagadnienia prawnego, czy czasu trwania sprawy. Zarówno wysokość wynagrodzenia jak i sposób dokonywania rozliczeń za świadczone usługi są ustalane indywidualnie z każdym Klientem i dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klientów Kancelarii.

Kancelaria oferuje następujące sposoby dokonywania rozliczeń za prowadzone sprawy i porady prawne:

  • ryczałtowe, tj. jednorazowe wynagrodzenie za świadczoną usługę prawą
  • ryczałtowe z limitem godzin, wynagrodzenie ustalone w stałej wartości, przy czym po przekroczeniu ustalonego z klientem limitu godzin dochodzą koszty za dodatkowe godziny
  • godzinowe
  • wynagrodzenie z dodatkową premią w przypadku wygrania sprawy